PERSOONLIJKE BEGELEIDING

LEES MEER

Integratieve therapie biedt je diepgaande en ook praktisch gerichte hulp op het moment dat je je ergens in gestrand voelt. Wanneer je vastgelopen bent in bepaalde patronen en overtuigingen die je belemmeren voluit te leven. Bij problemen waarbinnen psychische, emotionele, spirituele, sociale en vaak ook lichamelijke factoren een rol spelen en in wisselwerking zijn met elkaar. We helpen je bewust te worden van wat zich in je binnenwereld afspeelt. Je rijkdom te zien. En de blokkades die jou belemmeren op te ruimen. Zodat je weer bij keuzeruimte komt om te veranderen en zo je thuis te vinden. De plek van leven, liefde, rust en vervulling. Waar jij werkelijk jezelf kunt zijn.

Integratieve therapie

LEES MINDER

Integratieve therapie wordt gegeven door Rietje:

Ik help je in de spiegel te kijken om te zien wat zich in jouw binnenste afspeelt. Wat zie je in jezelf als je in die spiegel kijkt? Wat ligt er aan gedachten, gevoelens, patronen, overtuigingen? Waar helpen ze je, waar blokkeren ze je, waar houden ze je gevangen als in een fuik? Wat het ook is, je bent gemaakt en uitgenodigd om vrij te zijn. Want ook al zie je dat niet als je in een fuik zit, al wordt je uitzicht belemmerd, de zee is om je heen, Liefde omringt je al! Je bent zoveel meer dan de fuik je vertelt. Wat jij te doen hebt, is naar buiten komen en je toevertrouwen aan de zee.

Binnen het therapieproces begeleid ik je d.m.v. gesprek, (ervaringsgerichte) oefeningen, beeldcommunicatie en lichaamswerk om je bewust te worden van wat jouw fuik is. Wat maakt dat je bepaalde dingen doet/niet doet terwijl je het graag anders wilt? Om te zien wat je los mag laten, hoe je kunt veranderen naar meer en meer vrijheid. Ik nodig je uit om dieper en dieper in de spiegel te kijken, net zolang tot jij je werkelijke ik ziet. Tot je je hart, en daardoor de zee, herkent.

Ik nodig je ook uit in de spiegel van Being te kijken. Daar kijken liefdevolle ogen je aan, die je uitnodigen te komen zwemmen, spelen, Leven. Ogen die je tevoorschijn roepen in wie je werkelijk bent. Die jou, vanuit je fuik, uitnodigen de vrijheid in.Het therapietraject praktisch:

Voel je vrij om contact op te nemen voor een intakegesprek. In dit gesprek leren we elkaar kennen en gaan we over en weer zien of het ‘klikt’ tussen ons. We proberen helder te krijgen wat jouw hulpvraag is. Die vraag diepen we uit. Als jij en ik besluiten samen verder te gaan, stel ik naar aanleiding hiervan, binnen een aantal sessies, een therapieovereenkomst op.

In deze overeenkomst beschrijf ik, vanuit wat jij gedeeld hebt, waar je tegenaan loopt, hoe je dit anders wenst, wat je hulpvraag is, wat het doel en de verwachte uitkomsten van het therapietraject zijn en hoe we die denken te bereiken.

In de vervolgsessies na de intake gaan we meestal uit van eens per twee weken een uur therapie. Je kunt ook kiezen voor 5 kwartier of anderhalf uur. De lengte van het therapietraject is afhankelijk van je hulpvraag.

Gedurende de therapie evalueren we regelmatig. Meestal doen we dit na vijf tot zeven gesprekken n.a.v. evaluatievragen die je van mij ontvangt.

Ik combineer wat ik je bied vanuit een mix van verschillende stromingen in de psychologie, waaronder de Transactionele Analyse, Gestallt Therapie en Integratieve Therapie.
Psychosociaal therapeuten vallen als beroepsbeoefenaren in de complementaire gezondheidszorg onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Meer hierover is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.
In geval van een klacht geeft mijn beroepsvereniging de NFG gehoor en ondersteuning aan jou als cliënt van mij wanneer je daar behoefte aan hebt. Daarmee geeft de NFG uitvoering aan de Wkkgz, zoals deze wet het voorschrijft. Hoe je dan te werk dient te gaan, kun je vinden op: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html. Je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon dhr. Theo Splinter (tel. 06-46160403, email: vertrouwenspersoon@de-nfg.nl).

Integratieve therapie

LEES MEER

Integratieve coaching begint bij jouw vraag. Bij jouw behoefte om een nieuwe richting in te slaan. Naar andere manieren van doen, voelen en beleven die je gaan helpen verder het volle leven als human Being in te stappen.
Soms loop je vast. Of mis je de innerlijke rust en verbondenheid om voluit te kunnen leven. Coaching past heel goed als je merkt dat het je niet lukt zelf een volgende stap te zetten in je zoekproces, dat je eigen antwoorden niet langer voldoende zijn en je strandt in de manieren waarop je nu je leven doet. Integratieve coaching kan dan een route zijn waarlangs je je bewust wordt van hoe je vastloopt, wat je hierin anders kan kiezen en tools aangereikt krijgt om je nieuwe weg in te slaan.


Integratieve coaching

LEES MINDER

Integratieve coaching wordt gegeven door zowel Tabitha als Rietje:

Integratieve coaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding, vaak gericht op een meer specifieke, afgebakende hulpvraag. Binnen een coachtraject combineren we gesprekken, ervaringsgerichte oefeningen, lichaamswerk en breathwork. We raken daarbij aan jouw hele menszijn: je mentale, emotionele, spirituele, fysieke en sociale dimensies. We kijken naar de manieren van doen, voelen en beleven die je gaandeweg hebt opgebouwd. We verkennen welke daarvan helpend zijn en je ondersteunen: degene die je wilt versterken of zelfs uitbreiden. En we kijken ook naar de patronen die jou belemmeren en hoe je die wilt ombuigen of veranderen.

Dit is ook een proces van verbinding maken met delen in jezelf die op de achtergrond zijn geraakt. Die net zo goed onderdeel uitmaken van jouw hele zijn, maar die door de butsen en builen - die je onderweg hebt opgelopen - aan de kant zijn gedrukt. Tijdens integratieve coaching wordt alles in jou uitgenodigd om naar voren te stappen, zodat je er naar kunt luisteren en je je er steeds meer mee kunt gaan verbinden.

Dit verbinden – dit integreren van al jouw zijn – brengt je bij de stevigheid, rust, keuzeruimte en de veilige plek waar vanuit je voluit kunt leven en kunt zeggen: ‘ik ben’!

Ook als je binnen de verantwoordelijkheden die je draagt op je werk en/of thuis behoefte hebt aan iemand die hierin regelmatig meekijkt, is coaching passend. Je kunt dan kiezen voor een lagere frequentie van sessies (denk aan één keer per maand of een aantal keer per jaar). Het gaat dan vaak over vragen als: Hoe is het met mijn zelfzorg? Kan ik me voldoende ontspannen? Wat geeft mij energie en wat niet? Zit ik op de goede plek? Wat ben ik aan het doen dat ik steeds tegen bepaalde dingen oploop? Kortom: Sta ik er gezond in?Voel je vrij om contact op te nemen voor een intakegesprek. In dit gesprek leren we elkaar kennen en gaan we over en weer zien of het ‘klikt’ tussen ons. We proberen helder te krijgen wat jouw hulpvraag is. Die vraag diepen we uit. Als jij en ik besluiten samen verder te gaan, stel ik naar aanleiding hiervan, binnen een aantal sessies, een coachingovereenkomst op.

In deze overeenkomst beschrijf ik, vanuit wat jij gedeeld hebt, waar je tegenaan loopt, hoe je dit anders wenst, wat je hulpvraag is, wat het doel en de verwachte uitkomsten van het coachingtraject zijn en hoe we die denken te bereiken.

In de vervolgsessies gaan we meestal uit van eens per twee weken een uur begeleiding. De lengte van het traject is afhankelijk van je hulpvraag. Gedurende het traject evalueren we regelmatig. Meestal doen we dit na vijf tot zeven gesprekken. We kijken naar wat het je gebracht heeft en hoe we denken dat we het beste verder kunnen gaan. Integratieve coaching

LEES MEER

Tijdens hartcoherentie coaching staat je hart centraal - letterlijk. Als de plek in je lichaam waarmee je verbinding leert maken. Om tot rust te komen. Om coherentie te vinden: die staat van diepe verbinding met jezelf, de ander en met Being.

We gebruiken HeartMath® software en apparatuur, zodat je (ook) kunt zien wat er gebeurt als je hartcoherentie – en daarmee je lichaamsbewustzijn en emotieregulatie – toeneemt. En je gaat naar huis met praktische oefeningen die je kunt blijven inzetten om vanuit je hart en in verbinding te leven.


Hartcoherentie coaching

LEES MINDER

Hartcoherentie coaching wordt gegeven door zowel Hans als Tabitha:

Onderdeel van ons menszijn is de ervaring van stress. Van uit balans en overweldigd zijn. Hoe we in het moment en ook op de langere termijn omgaan met die ervaring van stress, heeft een enorme impact op ons fysieke, emotionele en spirituele welzijn.

Heel vaak is ons uit balans zijn ons ‘normaal’ geworden. Een normaal waarin verschillende systemen van ons lichaam – het ritme van ons hart, ons hormonaal systeem, onze ademhaling en bloeddruk – niet gesynchroniseerd zijn en daardoor niet optimaal of in harmonie met elkaar werken. We noemen dit ook wel ‘incoherentie’: een staat van uit verbinding zijn. Vaak zijn we ons niet eens bewust van deze incoherentie, omdat ze het resultaat is van hoe we hebben leren omgaan met stress.

De afgelopen decennia krijgen we via wetenschappelijk onderzoek steeds meer zicht op de centrale rol die ons hart speelt in het aansturen van onze fysieke, emotionele en spirituele dimensies. We ontdekken hoe ons hele wezen reageert op het ritme van ons hart. En hoe we verbinding kunnen maken met ons hart, zodat we vanuit incoherentie kunnen bewegen naar coherentie. Van 'uit verbinding' naar 'in verbinding'.  

Tijdens hartcoherentie coaching krijg je tools aangereikt waarmee je die verbinding met je hart leert maken. Je ontdekt hoe je je hartritmevariabiliteit kunt brengen naar een frequentiepatroon dat helend is voor de emotionele, fysieke en spirituele dimensies van jouw bestaan. Zodat je in momenten van stress kunt terugkeren naar rust. Ook wanneer je je ontspannen voelt, zal het in coherentie brengen van je hart heel je wezen goed doen. Een coherent hart is een open hart. Met een open hart ben je ontvankelijk voor wat van de Bron tot je komt. Zo kun je gaandeweg een nieuw ‘normaal’ ontwikkelen waarin deze verbinding met Being je basis wordt. Een basis die helend is voor je hele zijn en jou als human Being optimaal laat functioneren.

Voel je vrij om contact op te nemen met Hans of Tabitha voor het inplannen van een eerste sessie. Tijdens deze sessie brengen we je hulpvraag in kaart en gaan daarmee gelijk aan de slag.

Voor de vervolgsessies zien we elkaar eens per twee weken. De lengte van het traject is afhankelijk van je hulpvraag (meestal 3-5 sessies).


Hartcoherentie coaching

LEES MEER

Tijdens deze – in Nederland nog vrij nieuwe – vorm van begeleiding staat de spirituele dimensie van jouw zijn centraal. Soms ben je vooral op zoek naar die diepere verbinding met de Aanwezige, of voel je je gestrand in het beeld van God dat je op dit moment hebt. Samen verkennen we wie de Aanwezige voor jou wil zijn. Hoe je – met behulp van je hart en door middel van diepere verbinding met je wezenlijke zelf – meer de werkelijkheid van de Bron binnen stapt.

Spriritual mentoring

LEES MINDER

Spiritual mentoring wordt gegeven door Hans:

Binnen een spiritueel mentoring traject kijken we samen naar wat jij nodig hebt om vanuit diepere verbinding met de Bron van leven, licht en liefde in het leven te staan. Na een eerste ontmoeting (intake) bekijken we samen hoe dit traject voor jou de meest passende invulling kan krijgen. Uitgangspunt hierbij is de door jou ervaren behoefte. Die maken we samen zo helder mogelijk. Daarna gaan we samen aan de slag om die behoefte vervuld te krijgen.

De bedoeling van dit spiritual mentoring traject is dat je begeleiding ontvangt die jouw spirituele groei en ontwikkeling op het oog heeft. Voel je vrij om contact op te nemen voor een intakegesprek. Spiritual mentoring

LEES MEER

Breathwork brengt je bij een nieuw bewustzijn van wat je elke dag, elk uur en elke minuut van elk uur ontvangt: jouw adem!

Onze adem kan een toegang worden naar diepe rust en ontspanning. Naar verbondenheid en Leven. Het kan een deur worden waar we bewust doorheen stappen als we stranden in ons denken en voelen. Om weer ruimte te vinden en verbinding. Tijdens het ontwikkelen van nieuwe ademhalingspatronen ga je ervaren hoe rijk het is om je adem bewust te ontvangen. Als uitnodiging het leven in. Als aanwezige herinnering dat de Aanwezige jou ademt.
 

Breathwork

LEES MINDER

Breathwork wordt gegeven door Tabitha:

We kunnen niet in het verleden of in de toekomst ademen. Ademen doen we altijd in het nu. Hoe onze adem in ons is, zegt daarom heel veel over hoe het nu met ons is. Bewust ademen is dan ook een uitnodiging om dat te doen: om ons denken tot rust te brengen, om onze adem bewust te ervaren als deelname aan Leven, en onze adem te brengen bij wat er zich op dit moment in ons aandient.

We kunnen leren weer 'in' adem te komen. Want hoe vaak zijn we niet buiten adem? Omdat we te snel willen, omdat we aan onszelf voorbij rennen, omdat we in ons lichaam nog steeds de schrik van ooit met ons meedragen. Tijdens breathwork leer je met behulp van verschillende ademhalingstechnieken hoe je je adem inzet om in verbinding te zijn met jezelf. Ook met de delen die zijn achtergebleven of al zolang verstopt liggen. Je leert alles wat zich aandient te verwelkomen, omdat je adem – jouw adem die verbonden is met het Leven - veilig is.

Zo wordt je adem een dubbele brug. Allereerst naar je deelname aan het mysterie van Zijn. En vervolgens ook naar alle aspecten van je eigen mens-zijn.

Voel je vrij om contact op te nemen voor het inplannen van een eerste sessie. Tijdens deze sessie brengen we je hulpvraag in kaart en gaan daarmee gelijk aan de slag.

In de vervolgsessies gaan we meestal uit van eens per twee weken een uur begeleiding. De lengte van het traject is afhankelijk van je hulpvraag (meestal 4-6 sessies).
 

Breathwork

LEES MEER

Je kunt verschillende ingangen kiezen om aan jouw groei als human Being te werken. De ene ingang spreekt je wellicht meer aan dan de andere. Alle ingangen die we je binnen human Being bieden, ondersteunen elkaar. Je kunt dan ook heel makkelijk van de ene naar de andere begeleidingsvorm gaan of onderweg toevoegen waar je behoefte aan hebt. 

Mix & Match

LEES MINDER

Een schets van hoe de verschillende begeleidingsvormen elkaar kunnen versterken:

Als je begint met het uitdiepen van je hulpvraag in therapie of coaching en zicht krijgt op jouw binnenwereld, kan het je enorm helpen je ademhaling bewust in te zetten op je weg naar heling en groei. Je ademhaling helpt je bewust te worden van je lichaam. En in jouw lichaam ligt de weerslag van wat je denkt, voelt, ervaart en meegemaakt hebt. Het vertelt je wat er aan de hand is. Ook kan je ademhaling je helpen je bewust te worden van je hartsgebied. Als je in therapie, coaching of mentoring meer van je hart ontdekt, kunnen een aantal sessies hartcoherentie coaching dat weer ondersteunen. Als je via de ingang van spiritual mentoring zicht krijgt op hoe jij God, de Bron, de Aanwezige ziet en beleeft, heeft dat enorme invloed op je lichaam, je psyche en je hart. En hoe je jezelf beleeft heeft weer invloed op hoe je Being ervaart wat op z’n eigen manier weer alle genoemde gebieden beïnvloedt.

Wat zijn we een wonderlijk geheel! Omdat we als mens uit verschillende dimensies bestaan, die niet uit elkaar te trekken zijn maar elkaar constant beïnvloeden, zal werk in het ene gebied vanzelf ook z’n uitwerking hebben op andere gebieden.

Dat geldt ook voor het deelnemen aan de verschillende groepen en trainingen van human Being. Deze zijn natuurlijk los te volgen, maar je kunt ze ook inzetten tijdens je persoonlijke proces. Zo helpt de Haal je hart op training je nog meer zicht te krijgen op je hart en hoe je vanuit je hart - vanuit wie je in wezen bent - kunt leven. Je leert hoe je hart je hoofd kan aansturen i.p.v. andersom. En door met anderen op weg te gaan hierin, leer je van elkaar en bemoedig je elkaar onderweg. In de SIS groepen zijn we er als vrouwen voor elkaar. Om samen te leren vrij te zijn en onze eigenheid naar buiten te durven brengen. Om dit in een groep te beleven en elkaar daarin uit te nodigen, kan jouw persoonlijke proces enorm versterken.

Bij human Being kan je dus zelf kiezen waar je wilt beginnen en dan onderweg zien wat je eventueel toevoegt. Tegelijk zullen wij ook meekijken naar jouw hulpvraag en kunnen we je op basis hiervan adviseren waar te beginnen of wat te combineren.

Welke insteek je ook kiest, we verkennen met jou hoe de therapie- en coachingsvormen, en de trainingen in groepsverband je kunnen ondersteunen op jouw weg.


Mix & Match